closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Amborin onder dato 24„e br: 1742.

Exxtract uijt een brieff

geschreeven door den onderCoopm:

en ondersteld hooft tot Bouro

P„r Carel gustaaff gleijdstein aan

den E: E: Egtd: Heer Jacob de

Jong gouverneur en directeur

deser provintie de dato 7:e Aug„s

A„o 1742:

Den desen Jaere ingesamelde Jndigo

afgekookt en geprepareerd zijnde is

deselve almeede in 2:' kisten N„o 1exC„o 2:

desen versellende ter quantiteijt van 136½:

lb: netto off bruto 255 1/3 lb. te samen blij„

kens nevens leggende Cognoissement

welkers Costen eerste met het sluijten

deser boekjes sal samen te blijken en

het Comptoir Amboina fij factuura

aangereekent worden bestaande dese

leverantie in 10½: lb: meerder als

A„o pass„o de reden van dese meerderheijt

is nergens anders toe te schrijven

als het handsram, sheir dat men dit

Jaar gehad heeft, en was vrij groter

verwagting, daer van geweest, indien

de: