closeTerug naar inventaris

Transcriptie

. 271

Van Amboina onder dato 27:' 7ber: 1742:

de swaere Siektens die onder de

arbreijders aan de Jndigamakerij tot

Pela deurgaans heeft aangevonden

daer in geen merkelijke nadeel ver

virsaakt hadde want'er maandelijks

deurmalkander gereekent: van de 10:

man inlanders die daer werken als

26: bouroneesen en 14:e amblauwers

10 â 12: Cappen van lamiingheijt en

Coorsen gekooijt hebben, waer van er

1: man sijn Camen te sterven boven

dien lopen er veele van daan, die

dan met foice weder na derwaarts

moeten gebragt, off tegens andere

verwisselt worden, den indigomaker

is almede dese siekte dikwils on„

derworpen geweest, waerdaor dan

onmogelijk soo veel thuijnen hebben

kunnen gecuttieveert werden, als

men wel jaarlijks gewaan is, men

heeft dit ongemak bij de verplaatsing

na derwaards niet kunnen voor

sien en het geen ook het eerste

Jaar vrijschappelijker was als tegen„

woardig, waarom men daar op

toen: