closeTerug naar inventaris

Transcriptie

fe

ASmidina

= Transport

1000: ballen swarte Zuijker 200 stux

lijwater en zoort: 100p„s parrings

20: p„s beijlen, 2: lasten groene Catjang

picols, gedroogde vic, en O: picals

danding, den 20 feb=r 1742. weder

te rug gekomen nietsingde gebragt,

p den 16: magrt is zijn mampana

weder na banda vetstracken

mede nemende 200: stux gevor

teerde rijwaten, 50: p„s paarings

10: p„s beijlen, 200 uressen 2: ijkere

pannen, en Ioa Rokmene

pierings, op den 6: Junij 1742:

weder te rug gekomen

1

orembai is op den 0:e Julij 1742

na bonra en het agterlandsver

trocken en heeftmedegenamen

4 karsjes gesorteerde lijwaten,

5: stux nenserdoeken, 20: Eijseres

panen, 200. kaminen en pie

rings, 1. da zijn missen, 36„ par

rings, 25: Maltjes Javaans garen

ng niet wedergekomen.

Chinees Oem van Seeng

Chiampang is op den 2: 8ber:

16

142 na banda vertrocken, en

heeft mede genamen 1: Rarsje

nensdoeken 1 dito lijwaden in

zoort ½. picol wax kaaysen 15:

grossen pijpen, 2000 tacken latu

eve Lagou, en op den 10:' gber:

daer aanvolgende weder te

rug gekomen, niets medegebragt;

Op den 6:e december 1741 nabonti

en dagterland vertrocken en

heeft mede genamen 3 karsjes

gesorteerde Lijwaten, 100: par=

rings, 200: Commen en pieringe

12 dozijnen messen, 25: katjes:

gaeren 30 p„s isere pannip

80: nensdoeken, 100 macassaarse

broeken, en op den 6:e fbb:ro

deses jaars weder terug gekeert;

op

den 39emaart anno Stantij na

ternaten vertrocken en neemt

mede 500: gesoiteerde lijwaten

160: neusdoeken 700 zoo komme

als pierings 80: dozijnen messen

50 p„s parrangs 30: Catjes thet

20: Catjes gaerij 30: banbusse

Chineese tabak 20 paren Nede„

nen 100: lhee kopjes 4: grosse

hijpen 1 picollyper en een

picol Coper op den 25: Junij

weder terug gekomen.

Transporteere

3.

9.

2

onder dato

Chialoupen

Chialoupe

van een amaa

van twee masten

koot ond

groot ud

lasten baeren

lasten Jaere

3

9

14:- -

wier.

142

hiampangs opgeboeijde

drembaaijs

groot al

groot oud

lasten jaaren lasten jaren

13.

-

3 . - - .

1: 16: 8:

3: