closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Den

Toina onder dato

Chialoupe

van twee krsten

groot ond:

lasten jaren

1:

3:

Transport.

que Tsjauwkopheest op de ven

Chinees

outie gekogt van Jacob Morel.

d’ Chiamparig is op den 28:' xber: 1741

maulblauw en het agterland van

bonzo vertrocken, mede nemende

40: lijwaten in zoort, 30: p„s parrings,

20: p„s kere pannen, en 12: messen, en op

den 19: maart 1712: weder gearri„

veert mede brengende, d: timbels

taback 4: patten met mackasang

Lema, en E: picols gezoute vis„

Fredrik Blaauw.

burger

om reden dat bij verleden Jaere niet opge„

geven heeft, in een boete beslagen van

: Ed„s Hoog den armen, op appprobatie

van den heer gouverneuren raad.

Chiampang is op den 24:' 8ber: 1741 na

8

pourd en agterland van dien vertrocke

hebbende mede genomen; d: gesorteer

de lijwaden 10: parrangs 10: Commen

en pierings, en 2: maeten zout, en

op den 3:e febrij 1712: weder terijg ge„

komen mede brengende zipicals

gesonte visschen, p:r timbels toe

bak, 30: passang hottang, en 3: potte„

met maakassang pato

Hugo Schiltman.

burger

N3: een Chiampang van een Jnlander

van benia nieuw gekogt.

4: aug„o 1742: na, bauro en

op de

agtet het land vertrocken, mede

nemende 100 p„s pierings 30: sommen

20: hoeden 3 p„s salempouris bruijn

raauw, en een trek netmag niet

geretourneert

Op den 14:e feb=rij 1742: is de tweede Chi

rinpang van gem: burger na

bauro vertrocken medenemende

4: maten zauten een trek net

Op den 12:' april weder terug gekamen

mede brengende 4: pikols gewute

vissen 2 potten met macassang, en

eenige oude Clappers.

que= 740 is op den 4: maart na sa„

Chinees

Harana„t Hita, Hardeko, Larique

Nussalauwt, en Loetoe vertrocken

met zijn orembaaij nemende mede

30: stux gesorteerde Lijpvaten, 50: macas„

Jaarse broeken, 20: beijlen, 30: parrings

en 25: katjes gaaren in zoort, en op de

12: maij 1712: weder aangekomen

en niets mede gebragt. - - -

Soey= Lianko

Chinees

Chialoup is op den 13:e September 1741:

na macassar vertrocken, mede ne

mende 800: rd„s Contant en op den 12:

ber: terug gekomen mede brengende

4 lasten rijst.

d'Transporteere 3:

1: 30:

10: - . . .

D

1742:

21: er

hiampangs Opgeboeijde

Chialoupen

van een mast

onembaaijs

groot oud

groot ond

groot oud

lasten jaren

lasten jaren

festen jaren

18:

9.

6. . . . .

1: 10: 3:

1: 12: 4:

10:

3:

3:

2:

22:

1:

7:

2

2: