closeTerug naar inventaris

Transcriptie

ea

Jors

1

Transport.

op den, 22:' xber: is, gemelde Chialoup

na ternaten vertrocken hebbende

mede genomen 50: p„s liwaten in voort,

20: p„s palemp„ gem: gebl: Cust, 20 p„s salemp

br:t bl: 145: p„s salaijanse kleetjes, 101:

p„r macasjaarse Rleetjes, 100: p„s parrings

50 dotijnen dissen 2: picols wierook 80:

p„s ijkre pannen: 1000: ps sommen en hierigs

26: p„s liensdoeken, 4 p:s Chelaas, 30 p„s oeij

Een. 50 p„s porstelijne patjes; op den 15:' Juli

wederom te rug gekomen

burger Boehija volgens versrege permis„

Jgmnaar

sie van d’E: agtb: heer gomveneur de Chi

ripang van reen ambbaner gekagt.

op den 13„' Januarij 1742: na kampello, en

pawa vertrocken, om wilde koepeesten

te schieten, en of den 21: maart daer aan

weder te rug gekoomen, mede brengende

4: pic„s dending, en 3: protten gesoute vlees

Chinees Ian = Tjanke, jongst van een

amblaner gekogt

orembaaij is op den 11. april 1742: na

pirde, Landenae, en amaheij vertrocke

mede nemende 10: snaeren Jarasen

30: p„s nensdoeken in zoort 10 p„s leijwaten

in Loon 20: parrings, en 17: macas

„aarse broeken op den 6: Julij weder

om gearriveert, mede brengende een

last padij en 30: maete katjang

Jnlander Domingas Latoehalat nm Jongst

van Lea Cornelis gehag„

Chiampang is op den 22:' april na Cai„

pob0 samariang, hoemakaij, en ia toe

soea vertrocken mede nemende 10:

stux gesorteerde reijstaten, 10: harring.

10. Ceijlen en 3: korsjes macassaarves

kleetjes, en op den 7: junij weder aange

komen, mede brengende 120: tgemans

Lagoe en 300 p„s oude klappers

Jochem Calomons 2

9burder

dorembaaij is op den 17:' 8ber: 1741

na bauro, en agter Aland van

dien vertrocken medenemende

10. p„s lijwaten en zoort 50 p:s par

rings, 109: sommen en piering

en twee treknetten, mitsga„

ders op den 21:' 7ber: 1711. teug

gekomen, mede bbengende 3: pic„s

gesonte vis, 15: varkens, b: tim

bels toebak en 10: passongs hot

tang

„hoord burger aa gingal neur

gekogt van een mamipanees.

d’ orembaaij die op den 8: Junij 1712:

naar haliling maloang, amaheij

is vertrocken, mede nemende 20:

stux lijwaten in zaort, 40 parjings

en E: p„s Commes en pierings, e

op den 28:' augusius 1742: weder

teruggekomen mede brengende

4: lasten padij

Somma.

onder d

Chialaupen

en twee maste

1701

and

lasten

Jare

3.

3.

10:

24:

283.

DK Her

1742:

ato

Chiampans opgebreijde

hirloupen

wede een mast

oremb

- - 9

7

oud

on

t

groot en

Lasten jare

Lasten jare.

lesten jare

10

22:

7.

10:

1

3: - . . .

1

5:

- -

8

1:

7

1:

1

10:

5

5

1