closeTerug naar inventaris

Transcriptie

den

1

ber.

17622:

Va Mndia onder dato 2„

Chialoupen

Chialoupe

hiampans opgeboeijde

6.

van twee masten van een mast

frembaaijv

groot oud

groet oud

votond

groot an

lasten jaeren

slasten jare

klasten jaren

lasten jaren.

24:

3

10:

- - - - .

10:

Transport

volgende nialoupen

De

en mindere vaertuijgen

zijn desen Jaere door

de Eijgenaers niet op„

gegeven na zuijd de

Notitie van anna

pasjado als:

nlands birger Capitain

Tijdm

Gerrit vogel

1: 22:

15:

desen Jaere geen togt gedaen

lands burger Luijtenant

10

Philip hansz: Dje.

1: 15:

6:

desen Jaare geen togt gedaen.

ef

- 1: 15

7:

Somma

de

Wed

in den voorleden Jaere ija Ter„

naten vertrocken, en is op de

reijse verongeluckt.

1.

Stobiauwko:

den

10:

Chinees

1: 10:

=

7

Chiampang is op den 12:'e 9ber: 1744

20

na maltang vertrocke, intde

nmende 20: stux lijwaten

in zoort, 30: parkings en

100: Commen en pierings, en op

den 17. Januarij 1742 weder

aangekomen met, twee lasten

padij; mitsgaders op den 20:e

aphil na bouro, en amblauw

vertracken, mede nemende

100: sommen en pierings, 50: p„s

gesorteerde Lijwaten, en 20;

paerings, op den 12: Junij te

rug gekomen, mede breigende:

15„ parkens„ 30: passangs hot

tong, en 2: picols gesonte vis:

van den Chinees Lim= Siotje.

1.

de wed„

hiampang is op den 5: 7ber: 1711: na

8

ternoten vertrocken mede nemende

100: parrings: 4: Corsjes lijwaden inz„t

1½rsje neusdoeken, 1 picol Coper en

40 p„s ijsere pannen, en op den 27: maert

1712: alhier weder aangekomen:

mede brengende 2800 k: olij van

klappus 750: p„s oude klappers,

2: picols 20 bak 20: p„s dammers

en een Last rijst.

Chinees Thee Tiaulo

desen Jaere geen togt gedaan;

10

Transporteere 3:

1:

30:

18:

12:

10

3:

11:

1: 14: