closeTerug naar inventaris

Transcriptie

de

1

31:

Van Tivoma onder dato 27:' ber

Chialoupe

kiamparis

Chialanten

—.

:

Aan een mast

van twee maste

nietteen

eet

oud

groot ons

lasten

lasten jaren

jare

lasten Jaren

30:

P„r Transport.

.

10:

3.

Chinees Oet= dieinko

dorembaaijts op den 18:' 9ber: 1743

na doeroe vertrachen om Pagoe

te kloppen, en op den 6:' Januarij 1742:

wederom g’arriveert mede brengende

20: timbels Sagoe meel.

Op den 7:' maart 1742: na haroeko, Sa„

parana en amaheijertrocken mede

nemende 20:e Stux rijwaten in

zoort een gantang peper, 4: mae„

ten zout en 30: parriligs; alhier

weder op den 2: Junij g'arriveert

mede brengende een last padij en

8: maten groene Cafjang

7:

30:

Jan Ceng.

Chinees

„birger Gerrit Gabriel

dorembaaij is op den 12:e 7ber: 1741:

na loehoe vertrocken uijte

nemende 20: stux gesorteerde

lijwaden, 20: paerings en 19.

ceijlen, op den 7:' feb=rij weder aan

gekomen brengende mede 120:

toemans Lagsemanta„

mitsgaders op den 10:' April 1742:

na amaheij, kaibobo, en hoe

makaij vertrocken meede

nemen 25: p„s lijwaden inzoort

30: parrings 20 beijlen, 80:

Commen en pierings, op der„

28: maij weder terug gekeert

mmede brengende 1: hast padij

10 moeten groene Catjang en

120: p„o oude klaspers

s burgen Matsehoenoehoe.

Moor

desen Jaere geen togt gedaan;

Jangeling Osas Johannes Teijling

dChiampang is op den 15:' feb„rij 1742:

na Zamaij en slatiling vertrocken

mede wenende 20 p„s lijwaten in

zoort 100: dosijn messen, 50 Com„

men en pierings en t thek uEd:

alhier teruggekeert, op den 29:

april, mede brengende, 500: lac

ken katueese zagou en op den

7: Junij Wederna nalaang en

zawaij vertrocken, mede nnnende

30 p=s gesorteerde lijwaden, 12.

neustoeken, 6: lb: koraalen, 50:

sommen en pierings, 6 p„s ijsere

pannen, 1000: messen en 1: thek

net zeijnde dat vaartuijg na

bouro verdreten, en is aldaer

verongelukt

11:

3

Transport.

6

1

6:

1

14:

1

1

81

2

172.

opgebreijde,

baambaaijs

groot and

lasten jaren

11:

3

1

4

3:

1:

1.

1:

7