closeTerug naar inventaris

Transcriptie

303

Van Amboina onder dato 27:' 7ber: 1742:

de gem: winkel waaren bij den

J„b gedaene opneem in het daar

van overgeleverd, en thans door

wel gem: sijn Edele in raade

vertoond werdend rapport bekent

had gestelt teweten:

ƒ1½ ellen fluweel fijne persiaans

sijnde een restant van twee

stucken in den Jaere 17 3/38:

van batavia alhier aange„

bragt en waer van in het

minste Sedert A„o 1739: geen

vertier is geweest der hal„

ven bedrgt zijnde dat die

manufactuur in der tijd

door den geworm off mot

mogte beschadigt haeken.

Clelasse geruijte Cust in

46:: p„s

den Jaere 173/6 onder een

meerder getal van der waards

ontfangen„ de welke al

voorlange ofte zederta„

1739 meede geen meerder

debiet heeft gehad,

28: paeren.

1