closeTerug naar inventaris

Transcriptie

11:

Van Mmboina onder dato 27:e 7ber: 1742:

28:—: pairen Cattoene mansCousen onder

een quantiteijt van 40: pacre

13

in A„o 17 139/40: alhier aangebragt

van Welkers restant om

de Wille van derselve

Excessive groote en wijlte

in lang mede geen debiet

geweest, en ook niet te ver„

wagten is;

zaken swart hollands sijnde

56:—: ellen

een restant die meede in

even geciteerde Jaere tot het

maken van nieuwe houw

mantels, en een dood kleedrin

derwaards ontfangen dog

waer van omlangs egter

11¾: ellen zijn verkogt, loopen„

de derest gevaar om ins„

gelijx als het persiaans flu„

weel, door dies Lang leg„

ginge door de mot afte

Wurmen te werden be„

schaadigt;

Soo werd dan om de soo even

gallu„

D