closeTerug naar inventaris

Transcriptie

305

Van Amboina onder dato 27:' 8ber: 1742:

g’allequeerde redenen en motiven

als ter vermijding van bederff, ende

daar uijt te verwagtene schaade

althans op de gedaene werdende

propositie van den heer gouver

neur met mainme Stammen

goedgevonden en verstaan de voorsz:

„sleeden en Manufactuuren, naer

aftrek van het geene van laast

gem: sorteeringe ten dienste

van nieuwe touw mantelfen

een dood /leet /: dewelke door

kerkmeesteren ter voordeele

der beijde kerken alhier ver„

huurt werden:) bij eerste public„

qne auctie aan de meestbie„

dende voor het geene dat die

goederen maar sullen Comen

op te werpen, te venduceeren

/:onderstont accordeert

/:was geteekent:/ Elias Davids

Secretaris;

Rapor

b