closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Amboina onder dato 27:' 7ber: 1742:

Rapport aan den

Wel Edele Agtb: Heer

Jacob de Jong.

Gouverneur en directeur

deser provintie behel„

sende de verrigtinge

van den ondergeschreeve

geduurende sijne visite

Langs de Cust noord Ceram:

Conform uwel Edele Agtb:

seer G’eerde beveele Hebbe;

Vrijdag d„t 29:' Junij savonds omtrent 5: uuren ondernoo„

men den togt om te doen de Jaarlijke

visite langs de Cust Noord Ceram

p„r 'sComp„s Chiampang met 24:' scheppers

vervelt van de orangkaijen Pattijsi„

wa van Massavooij, Kapitahoen

van Toeniwara en Sinapattij

Capala Soa der negorij Bonda,

met Jaere negorijs Gilalas alle

mer suffisant geweir, Cruijt en

loot na behoor versien, in welke

woegen;

Sagtermiddags:t