closeTerug naar inventaris

Transcriptie

29

307.

Van Amboina onder dato 27:' 7ber: 1742:

Sagtermiddags om 3: uuren bij Sonda gd„o 1: Julij

de Poeloetikoes arriveerde, alwaer

ons te gemoet, quamen de twee

gilalas vant Eijland Bonoa onder

opsigt van den orangkaij Stepha

nus Turimahoe mede brengende

de Jnlanderen om de manipeese

Scheppers op sComp„s Chiampang

te vervangen, 's anderen daags

zijnde.

Sogtens na presumatie 5: uuren Maand„s 12:' _„o

ligteden wij onsen dieg en stee„

vende nonjalijwaarts alwaar

w: dselve wederom Lieten

vallen.

Smiddags om 12:' unren, imme„ Iingd„s 3:' _„o

diaat begaven wij ons aan den wal

waer Sig verthoonde den orang

haij, en oudsten dier negorij

aan wiens k vraagde na de

gesteltheijt haar negorij en vol„

keren, soo wistense mij te

berigten dat alles wel was,

vervolgens: