closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Amboina onder dato 27:' 7ber: 1712:

bij een sroepen en vraagde

vaerlieden na de gesteltheijt

haere negorijen en volkeren

als meede sield na gewaante

vergadering, waar in niets

merckwaardight voorviel.

Na datk den aldaar gepasteer

Satud„r d„n 7:' Julij

de Zergeant zodewijk Timmer

man en onder hem resortee„

rende orangkaijen d’eendraght

en goed bestier haere volkeren

aangerekommandeert hadde,

soo begaff ik mij aan sComp„s

Chiamptang en liet den dregh

ligten om katilingwaarts

te stevenen, voor welke

strand 'Sanderen daags zijnde

Savonds om 6: uurenten

Sondag 8:e _„o

anker quamen en vorden

aldaar ter rheede leggen den

Chinees zoon demhinko

met de Chialoup van den

Chinees quetoko groot 30:

lasten.

C