closeTerug naar inventaris

Transcriptie

311.

Van Amboina onder dato 27:e 7ber: 1742:

lasten en bemand met

18: Coppen als meede den Chi„

nees Soon Tankeko met

sijn Chiampang groot 15: Cas„

sten en bemand met 13:

koppen om over Lawaij.

na Banda te vaaren

alle met behoorlijke

pascedul versien en na

visitatie alsoo bevonden

Sanderendaags zijnde:

begaven wij ons aan den wal Maand„s d„o 9:' Julij.

soo vertiaande Sig den orang„

kaij en oudsten van voorsz:

negorij aan wiens ik vraag„

de na de gesteltheijt haare

negorij en volkeren, waar

s mij ten antwoord gaven

dat alles in een behoorlijke

staat was, waar op repli„

ceerde dat sij sulx best

mogelijk in vreede moes„

ten onderhanden na wel„

ke recommandatie begaven

Wij: