closeTerug naar inventaris

Transcriptie

G

Van Amboina onder dato 27:' 7ber: 1742:

wij ons aanboord en ver„

trocken hottijwaarts;

quamen mij bij derevier

Woande d„n 11: Julij

Esel alwaar ons ontmoeten

de heen Swaare Zee en wind

van vooren dat wij genood„

saakt waren weder te rug

te keeren, en

quamen wij op Toelorij al„

Donderd„t 12:' d„o

waar wij van den terrheede

leggen den burger Arend

Jansz: met zin Chiampang

groot 10: lasten en bemand

met nog 6: Coppen om den

gepermiteerde handel te

drijven 'sanderen daags

het was.

Savonds ten 7: uuren qua

vijdag 13:' d„o

men wij weder tot Zawaij

alwaar wij Een Cantreer

den de twee ssup„s Cruijs

pantchijalings De Ligoor

onder.