closeTerug naar inventaris

Transcriptie

en

1742:

313

Van Amboina onder dato 27:' 7ber: 1742:

onder 't gesag van den stuur

man Pieter de Leeuwen

Dr Cassuaris Maar op Com„

mandeerde den Stuurman

Hans Cooij en lieten onse,

volkeren rusten tot

D„middags om halff een stud„ d„o 1: Julij

une wanneer wij ligten

onse dregh dewelke.

morgens om 8: uuren Maand„s 16: d„o

bij de Strand Noekaheij weder

lieten vallen; alwaar sigh

verthaonde den alshoerese

radja van hoelang in name

Lakalatoe die mij quam

berigten dat hij eenige

nooten boomen opt gebergte

koelang had gevonden

dierhalven sond k terstond

den inlander Manoerde

van Assahondij benevens

den Zaldaat Cornelis Ger„

ritsz: met sufficante

man„