closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Amboina onder dato 27:' 7ber: 1742

manschappen versien het

gebergte op almaar door

gem:t alphaeresse radja

wierd aangetoond;

3: Volwassene

1: halfwassene re

3: jange noten bomen

7: boomen te samen, die

door haarlieden g’extirpeerd

zijn geworden sanders

daags zijnde.

7

omtrent 4: uuren in de

Dings„e d„n 17: Julij

morgen stond ligten mij

onsen anker en vertroc„

ken na nonjalij alwaer

wij quamen.

'S agtermiddags om 2: uurg

Waemd„ 18:' d„o

Soe verthoonde sig eenige

alphoerese van Makahala

die ons wisten te seggen

dat sij eenige specerij bomen

hadden opgedaan indien

k haer lieden eenige man„

Schapsoe