closeTerug naar inventaris

Transcriptie

eerd

315

Van Mmboina onder dato 27:' 7ber: 1742:

Schappen wilde bij setten tot

uijtvoeringe deser Extirpatie

inmediagt ligten wij onse

dregh en schepten na de strand

Pala alwaar wij arriveerde;

Sogtens om vijff uuren Danerd d„r 19: Juli

ter standk den zoldaat

Cornelis Gerritsz: benevens

den Jnlander Manderde met

flucre, en wel gewapende

inenschappen versien, na het

gebergte tot voorm„te distruce„

ring en wagtede aldaar tot;

Smorgensom b: uuren wan„ vrijdag 20:' d„o

noer voorsz: zoldaet nevens

den Jnlander Manoerde mij

quamen rapporteeren dat door

boven gem„t alphoeressen haar„

lieden was, aangethoond op het

gebergte Haloeahoelde

5 val Wassene en

19:e halfvolwassene nagel bomen

24: boomen tesamen dewelke door

haar.