closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Amboina onder dato 27:' 7ber: 1742:

„rieden uijt gevolijd sijn geworden,

hier op ligten wij onsen dregh en

vertrocken na Cauwa, waar wij

quamen denselven avond omstrand

9: uuren Soo lieten wij onse

massanaijers ruste tot dien

volgende morgen d was;

na dat k g’ordonneerd had dat

Satur„r d„n 2: Julij

de drie gualas van mampa

benevens 'sComp„s schiampangs

in des boght van Assahaudij ten

anker soude gaen en mij aldaer

anwagten soo begaff k mij op

een der bonaase forcoven, en

vertrocken bonaawaarts alwaer

wij quamen deselve morgen ten

9: uuren hier op begaven wij ons

aan den Wal soo presenteerd

sig de orangkaijen en onder ten

van voorsz: Exlande dien k vragde

na de gesteltheijd haere negorijen

en volkeren soo garense mij

ten andwoord dat alles wel

was vervolgens hield 'k:/: na„

gewaonte