closeTerug naar inventaris

Transcriptie

317

Van Amboina onder dato 27: 7ber: 1742:

g'waonte vergadering:/ waar in

niets merkwaardigst voorviel

en dewijl eenige Christenen in

landeren geingen waren sigh

daar ondertrouw te verbinden

soo hebbe k de parthijen laten

Compareeren.

litk de orangtoeas en kapala Sandag „n 8:' Julij

Soa der mooren bij eens Comen

onder de negorijs Baleuwen stelde

/:volgens UWel Edele agtb: g'agte

ordre:/ den inlander pangasche

als orangkaij der moorse in„

gesetenen voor, om dat sijl: kun„

„nen weeten wiens sij voor haer

wettigen orangkai moesten

erkennen en gelaarsamen

'sanderen daags zijnde.

Recommandeerde k aan de Maandeg„ 23: Julij

orangkaijen t' gdede bestier

en voorsigtigheijd haere vol„

keren na welke verrigtinge

Vertrock kvandaer, en quam

bij