closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Amboina onder dato 27: Jber: 1742:

bij 'sComp„s Chiampang Smiddag

bin 12: unren inmediaat ligte

den wij onsen dregh en schepten

nat Eijland kelang alwaar

wij door den inlander Manoerde

werd berigt dat hij eenige

noten boomen op voorsz:

Cijland had ondeekt Sad

sond k terstond voorsz:

inlander benevens den zol„

daat Cornelis Gerritsz

om deselven uijt te roeijen

en wagteden haarlieden

aldaar tot

Sagtermiddags om 8: uuren

Dings„r d„n 24:' Julij

wanneer deselven mij qua„

men rapporteeren, dat Lij„

lieden op het gebergte moli„

latang hadden gevonden;

18: valwassene

_„o en

32: halff

10: Jonge noten boomen

60: boomen de samen dewelken

door haerlieden g’extirpeert

Zept