closeTerug naar inventaris

Transcriptie

319

Van Amboina onder dato 27:' 7ber: 1742:

zijn geworden soo ligten wij

ten eersten onsen dregh en

vervorderden onse retour„

na Manipa alwaer.

Sagters middaghs den 3: uuren vand„r d„o 25:' Julij

door, godes zegen /:arriveerden;

Waarmeede d’ Eere hebbe

mij met het diepste ontsag

tenoemen /onderstond:/

Wel, Edele Erntfeste

agtbaere manhafte wwel

Wijse voorsienige Discree„

teten seer genereuse heer

/:lager:/ UWel Agtbaere

getrouwe en gehoorsaame

Dienaer /: was geteekent:/

Andreas Muller, /in margine:/

Manipa Wanthouw Adij

24: Julij A„o 1742: /: onder

stond:/ Accordeert /:was getek„t:/

E„s Davids Secretaris

6

Memorie.