closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Mooina onder dato 27:' 7ber: 1742:

bij 'sComp„s Chiampang Smiddag

ou 12: umen in mediaaf ligte

den wij onsen dregh en schepten

na't Eijland kelang alwaar„

wij door den inlander Manoerde.

werd berigt dat hij eenige

naten baomen op voorz:

Cijland had ondeekt Soo

sond k terstond voorsz:

inlander benevens: den zal„

daat Cornelis Gerritsz

om deselven uijt te roeijen

en wagteden haarlieden

aldaar tot

'Sagtermiddags om 3: uuri

Dings„r d„ 24:' Julij

Wanneer deselven mij qua„

men rapporteeren, dat Lij„

lieden op het gebergte Moli„

latang hadden gevonden;

18: valwassene

_„o en

32: halff

10: Jonge noten boomen

60: boomen de samen dewelken

door haerlieden g’extirpeert

Zijn:

01