closeTerug naar inventaris

Transcriptie

11

:

31

Van mboina onder dato 27:' 7ber: 1742:

zijn geworden soo ligten wij

ten eersten onsen dregh en

vervorderden onse retour

na Manipa alsaer.

Sagters middaghs den 3: uuren vand„rdo 25:' Juli

door, godes zegen /:arriveerde;

Waarmeede d’ Eere hebbe

mij met het diepste ontsag

tennoemen /onderstond:/

Wel, Edele Erntfeste

ag„baere manhafte vwel

Wijse voorsienige Discree„

teten seer genereuse heer

/:lager:/ UWel Agtbaere

getrouwe en gevoorsaame

Dienaer /: Was geteekent:/

Andreas Muller, /in margine:/

Manipa Wantrouw adij

24: Julij A„o 1742: /: onder

Stond:/ Accordeert /:was getek„t:/

E„s Davids secretaris.

Memorie.