closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van QIovia onder dato 27:' 7ber: 1742:

Memorie Van Sootanigen

Provisien Mineralen etc:

als'er in den tijd: van twaalff

maanden off een rond Jaer gerek„d

Van P=mo 7ber: A„o passo tot

Uld=o deser zoo op Administ=t

van den ondergetekent, als den

Baas der groff Smeeden volgens

Jaarlijx Uvantie met het uijt

meeten bij kleene parthijtjes

als andersints, mitsg„s het

Smeeden van de Mineraelen

door even gem„ baas Jmis

gelaxeert en verspilt zijn ge„

lijk hier onder gespecificeert

staan Namendlijk.

Op de Administratie van den ondergetek„

26794½ lb: Rijst op een verstreckte quantitijt van

Ps=t ruijm

13

A:o 931981

Rekent: 28

1209

zout op een verstreckte parthij

20

56

_„o

S„o

37785

3 /5

_o

684

„padij

3:

22820

L„o

„„ N:

27

„peper„ _„o

/5

_„o

873

d„o

4

3 1/8

S:

1

foelij _o

d„o

_„o

14

24

4 1/8

11

1

Nooten„

_„o

„o

24

_„o

41/6

20

_o

1/8

„Caneel

¼

27

5„o

4 7/8

4

4

1

„o _„o„

7/8

poeder suijker 14

244

d„o

:

_o

18

2„

staal

5„o

285

160

4 11

1„