closeTerug naar inventaris

Transcriptie

321.

1742

VVn meri onder dato 21. 7ber:

N=r Solaers

20

1 5/8

Rekent

21574

404 ½ lb„ ijser op een verstreckte parthij van lb

_„o

7708

spijkers„ _„o _„o

½

115

_o

r„o

2693

„tarw Luratsz: _„

1/15

94

2 1/8

d„o

9

2981

aabse _„o _„o

74

_o

11

2997

2/5

_„o beng„s _„o _„o

69

_

17

2486

_„o persiaans _„o _„o

86

20

68.

_

Lo4

„omber —„

2

/1

7

24

schs

121

¼

lootwit _„o _„o

½

3

r„o

_„o

¾

40

menij _o „o

1 3/4

No

_o

463

33

„olijsmald _„o _o

15

r„o

13

_„o

3/8

4

O

vermiljoen. _

1/32

5

119

1/10 geelen oker _o _

5

e

3 3/8

41

1

1 /80 spaans groen _ _o

5 /6

1

S:

209

1

/10 kann: olijn Zaatolij _„o _„o

10

zijnde met 't uijtmeten

en reduceeren van bottel

1/18

1367

tot kannen te kort bevon„

0 france mijn —: k

„den makende niets van

waarden als eenlijk om

deselve te doen sluijten

1

68

dierhalven hierternever ge„

Lecq _„ _„o

2/5.

1

stelt

Smith

Op de Administratie van den Baas

15

rekend

p:r „to NN„o

1804 7/50 lb ijser op een verstreckte Massa van lb: 13878

9

8

14

168

staal _„o _„o

13 3/50

_

5

244

12 1/5 Coper _

Victoria Adij

/:onderstond:/ Amboina aan 't Casteel

V: Ilokkand

17e 7ber: A„o 1742: /:was getekent:/ G: V: B.

s

/:onderstond:/ Accordeert /: was geteekent:/

Davids secretaris.

Confrontatie