closeTerug naar inventaris

Transcriptie

op

V noima onder dato 27:' 7ber: 1744

Co„ Contatie der Lasten en ongelden Misa„ win„

Hert Jakomsten op de n bonde Ngotie Coeken van

A„o 1742: tegens die van de Jongst verstrekene met dan Wij„

sing waar uijt derselver vermeer:e vermindering ontstaet, als;

indeijae

meerder

minder meerder minder

Lasten.

Cosogelden en Randsoenen

8

aan 'tCasteel en mampa ditsaer

44442

6

tverstrekene Jaer beliepense

13

44516

Welhulven hansminden.

74

68

1

4595

Hitoe 't Comptoir desen jaere

8

12

het gepasseerde Jaer warense

17

4667

rede mede minder

72

4:8:

komimoa tComptoir

8

3546

anno passato.

8

3614

12

jnvergelijx dit Jaer minder

4:

68

„:

hardeka Jamplin.

2370

12

8

anno voorleden.

8:

2422

Adjdem

51

6:—

laricque d Comptoir

2008

8

10

17

1957

8

't voarige Jaar.

13

meerder

50

Bouro 't Comptoir

1—

21.11.

anno assado

11

2073

8

Hanscmede Meerder

37

9:8

Aoveerd.

188

8

2

11:

266

Subst„raheert

2:8

88

„blikt

Oversulx dat Costgelden en randsoemn desen Jaere

minder

belopen dan in 't Jaar te vooren.

met

-

.1

1

Pie Transporteere

178.

8: 8: