closeTerug naar inventaris

Transcriptie

A

of

323:

Van Miina onder dato 27:' 7ber: 1742:

Dit Jaar

minder

meerder

meerder

minder

Dr

Lasten

8: 8:

178

7

Transport

ordinaire ongelden.

1

8

Aan 't Casteel en Manisa desen Jare ƒ 2230

23613

9

het gepasseerde Jaar warense

10

8:

1312

ƒ

heden minder

14: 8:

2814

ove hitoe 'tComptoir dit Jaar

2831

7:8

't voorige Jaar.

13

16:

dit Jaar Minder

7:8

3027

honimoa t Comptoir

4:8

3054.

anno pastada.

2:

27

—„

Wlbe Binden

8

1900

1

karoeko Comptoir

„—

12

2054

d' jaar te vooren

8:

11

150:

„.

ad:jden.

8

15

ƒ 2124

Larque Comoir - - -

8

2052

het gepasseerde Jaar. -

6:

.1

72

desen staare meerder

148

BourooComptoir

2779

6:—

2744

't verstrekend Jaar

ƒ

68:

24

thansaminder

3:8

1531

72

6

1

Addeert

6:

72

substraceert.

dan a„o vergange

Weshalven d Aaer Minder

Ptraodn ingelden

7974

't Casteel en mainpa A„o Stantij

8:

12

6039

1

anno pass:o

8

16

1034

desen Jaare meerder.

1

8

364

10

hitoe CComptoir

5

195

't Jaar te vooren.

5:8:

169

ƒ

Mede Meerder.

2: —:

ƒ 1204

Transporteere

1458:17

ƒ1637:6:—:

8: