closeTerug naar inventaris

Transcriptie

P

Van Ambaina, onder dato 21:e 7ber: 1742.

Hendrik Vlegel van Hommoa Goldaat 1703. al„

hier met ƒ9. ter maand en dienst aangenomen

en is door dese regering sub ulto 9br: 1738.

gegagieerd met rds„ drie temaand.

Christiaaen Leeman van Javen Carporaal als sald:

1724. niet Berkenraden en ƒ9. term=d

aangeland, en is wegens 'T mans laminighijt

daore de regeering alhier met rd„s vier gelt=t

maand gegagteerd.

Van Palje van Goevestijn Cornoraal als soldaat 1711.

met ƒ4. ter maand p:r toedekens kerke

in Jndia gekouen, en te ult„o Maart

1441. wegens zogen ouderdom en andere

gebrekkelijk heben met res vier ter maand

gegagieerd.

Amboina in't Casteel Victoria ij medeo 7br: 1742.

/:was geteekend:/ I„n J„b Meijs..

Capport aan WelEdelen

agtbaren Heere

Jacob De Jong

gouverneur Directeur

deser Provintie met den

resorte van dien

WelEdet: agtb: Heer Gouverneur

Agtervolgens uw welEd: agtb: g’Eerde ordres

hebben wij ondergeteekende, ons ver„

voegt ten woonhuijse van den

opperChirurgijn