closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Vele

72:

gt

Amboina, onderdato 217:' 7br: 1742

operChirurgijn Gilles Roel, en de aldaar

in een door ons versegelt Kasseel de

volgende olitijten elffgepagt, als,

10. lb: olij Coelij Lawang /:zegge:/ thien pand

Din drie vlessen

1¼. Ligor: Cassefras /:segge:/ een en driequart„

134: lb: tesamen in een vles en

aan den stuurman Rijkeschroeff overhandigt.

waarmede verhopen dese inse aan„

bevolene Commissie naar uw welEd: Agtb:

gheede Jntentie volbragt te hebben in welk

verttouwen smet veel Eerbied de vrijtijt

neemen ons te noemen /:onderstond.

welEd: Agtb: heer Gouverneur, uw

welEd agtb: onderdanige en gehoor„

Jamsedienaren /.10t geteekend:/ Ga

Grout

Conel van Geersen en C

/:in margine:/ amboina den 28' 7br: 1742.

/:lager:/ acord:t /:geteekend:/ E„s Davids.—

Originelen Eijsch van sodanige

Contanten, klederen, Trovisien drank„

ken en wes meer als 'er ten behoeve.

deser Provintie amboina voor het

aanstaande Iaar 1743. onses eragtens

vereijscht