closeTerug naar inventaris

Transcriptie

JC

Van mboina; onderdato 27:e 7ber: 1742

vereijscht en ten hoogsten sullen

benodigt syn om niet believen

van sijn Edelhijt den Hoog Ed: gr: agtb:

heere Iohannes Rheedens

gouverneur generaal ende

verdere heeren raden van

Nederlands India tot batavia

na herwaarts maggsanden

werden, namentlijk.

in maarden, in wesen

Eijsch

onder uult„o

sorteerd en

angs:

golanstimeerd

res: Contant aan paiement vermits alhier nog

81619 5/6

40000.

27696.

van de andere specie en wesen is, mits

gaders

segge Veertig uuijsend

Duijten genoeg aankanden sijn.

een

gouderaat hollands

lb:

1

3.

vier

d.o

silver

4

3

ses

rollen Sampher floers

6

een hand:

p„s

hoeden Coddebex

100

——

100.—

drie

ken

betilles gem: gebl: Cust

3.

p„s 200

drie

bruijn blauw

3

4

100

400.

twee

boelangs

2

160

160.

twee

betittes roode

2

deekens getattoend„e

agt

8

40.

twintig

dangris gem: get: met rade t

20

640

1600.

vier

ruwe

4

tot gagie

320

800.

vijff en dertig

en negotie.

guinees gem: gebl: Cust

35

300.

260.

ses

ruwe

6.

120

120.

twee

- . .

gingang geruijte

2

dertig

salenpderis gem: gebl:

30 -

80

1760.

twaalf

parkallen br: bl:

12

450.

een

betiltes fijne get:

1

een

.

1

„gingang bode.

met

moeris fine gebl:

100.

2

100

agt

6

parcallen

rijsstien

2680

15

d„o gem:

320

een

75.

1

salempoeris ro ode.

uijtten vestig

d„o br: bl:

2806.— 720

45

160