closeTerug naar inventaris

Transcriptie

10

alf

381.

an Sona, onderdato 27. 7ber: 1742.

narden in wieten

dan indertilt„o

Eysche pken

suneerd augs.

Zeyldoek gem: gebl: Cust

Zegge

ses

80

160

vijff

kijne

60

100.

5

vijff

2.40.

40

gem: ruwe

80

4

zijne

vier

„ruwe van 3/24 Cobl: berg.s

vier

4

6

30.

60

Ses

3

gingam gecoll„ dog geen blauw

drie

25

„vijff en twintig

dongris gebl: van 27. Cobs:

000.—

30.

„dertig

35/36

gerassen

30

dertig

2324

een

malwollen fijne gebt:

1

60

p„o armosijnen dubb: bengaels,

als.

48

mede tot

20. p:s swarte

gagie en

negotie.

20: witte

geele

10.

10: blauwe

10. groene

edelle hade

80. p„s als voren.

„tackentig

vier

4

pken battas sw: heele breede sourats

60

160

een

1

halve sm:

250.

150

galde treede

een

1

160

twintig

. . . . . -

20

680

Guinees gem: reb:

„70

een

1

kas rose water Persiaans

- .

tkien

kisten Zelp sourats

6

10

4-

beproefde ijsere balavcea, waar van een

p„r

BB

4:

p„s lang 4. voeten en 7. d„m w„t swaar N: 60½

der voet gereekent tegens 11. d„m voor

den eijkmeester, synde widers aan dit

gouvernement maar 1. balans bij den

hoofd= administrateur dewelke de praef

vier

heefd kunnen uijtstaan

„vierfandert

Lasten rijst

7671250647 630. 400

„ogt

d„o Zaut

495 2/5

28331 7/60

8

drieduijsend

lb: Peper

2 655 5/300300.

9/5

„vyftien

vaten Vleesch

5463 1/12.15.

1139

vertig

30

Speck

408 2

7961½

vyftien

tot randsoen en

15

Boter Vriese

4613:

585

Negotie

ses

Bengaals

1292

6.

1291

twee

2.

aam oly van olyvx

198

121 7/60

veertig

doten halve maans Hier

40

19

3„

tien

aker

10

tien

d„o

10

304

witte harts

324

veertig

Delft Leuw

12

twee

Mamn

720

1