closeTerug naar inventaris

Transcriptie

20

178

„„o 1247

4

3„

167/20

18½5

3

15

e

383.

Van.

Amboina onderdato 27.e 7ber. 17112.

12 maanden omweden

inden onderult„

Eysch

„em=t aags:

1677

staven staal, te weeten.

1620

110.

167/400

Zeggeidat van

60. van't kleenste soor.

ten hoog„

sten be

30.

middelste

nadigt.

grooste

20

cen sond:t entien

10 4 bouen

dubbelde bladen blik

550

„tachtig

142

e

_„o _„o

enkelde

40

veertig

576

300

hoetjes thin

135.

„driehondert

37

platen laroen Coper van de dus

ƒ43/20. 166140

10

iste

foort, als:

1. geel

en.

rood

mede als voren.

eenmeeen

10. platen als boven

ttien

3275

1000

lb: Lood

12.14

eenduijsent

11

11563 1/½12054 7/8

vaten spijkers insoort, als:

1. vat dikke 6. d„m

. . 5.

1.

dunne . . . 5.

1.

dubb:

1.

diike

1

2

enkelde

_„o

2 duime

eenden osysers

11 vaten als boven

„helff

Materialen

twee ondert

d„en ten dienste

200

p„s Iatij molen planken van 1.

30

van ’s Comp:

uijtftienhondert

1500

duijgen

vaartuijgen

als ook tot

vyfftien andert

Chinese of dubb: planken . vaatwerk

1500

48

haeden Smeekalen ten dienste vande

562

60.

smits winkel en de wapencamer

„Sestig

tot dag eliji gebruijk

115.

quipagie Goederen

em ten

p„s uijger touwen van 6 en 9

4.

Vier

tuijgen

dienste van ’s Comp:s vaar„

ten dienste van

p„l Cabeltouwen van 8 a 9. d„o

vier

10

4

o alhiervan

drie

rende vaar„

paardelin. 5„ 6

3—

tuijg ende

twintig

20

ysertrossen insoort

6 /0

buijten

twintig

Comptoire

weel _„o van 21. tot 27. garen

1253/10

20

Ses

6.

16

dreggens van 140. tot 200. lb.

twee

ankers 900 1000„

t

12

„twintig

geteerde Lijnen nnsoort

13

20.

6