closeTerug naar inventaris

Transcriptie

2

Van

Omboina, onderdato 27:e 7ber: 1742.

in 12 maanden in wesen

vertierd en anderult„o

Eysch

verconsum=t aags

zegge twaalff

p„s Laodlijnen in soort

12

12„

6„

36„

40

bossen huijsing

29

„veertig

26

19

ƒ10.

marlijnen

veertig

32—

13

Lordings

40

veertig

1951

5.00

twaalff

vaten piek

12

ƒ9.14

250:

twaalff

arpuijs

12

254.

656

20

„theer

„twintig

lb

876

1000

1089

perserans rood

duijsend

220

300

414.

krijt

driehandert

196

300.

111

roeth

drielondert

1150

20

rollen zeijldoek holt„s

twintig

730.

216

526

Carldoek

6.

Zes

283

6

wit breed everdoek

60

agt

590 –—

72

zeijldoek bried bengaels

agt

246

270.

N„o

_o swal

12

- . -

twaalff

119

148

grauw of presening doekt

soo als.

6.

ses

even

hondert uijttig

ƒ150

Hb: Zeilgaren Hhollands

230.

„uittig

To bengaald

50.

410

hondert vyftig

d„o haaldens

150

p„r

do

„tachtig

14

Lijk

50„

11.

1

5.

Ses

5—

Zeijlmakers slaten

6

7

17.

22

40

„veertig

theer quasten

4

3

12

twaalff

halff uur glasen

2

oud swaarttouwen

twee

2

alde Zeijl

twee

27

52

50

wittquasten

yftig

din. 6

2.

4

„sijen blox van 30. d„o wer

met

ver

bossen.

pokhauten schijven mettle

vier

rdotke

V.

ijsere pikpotten van de

gt

twee

soort ten hoogsten benod„

tot dagelijx

tebrijk

3

2

thinne kann: d„n 10. mutsjes

9.

voor

twee

den Dispercier

ijsere methaar moeren

vier

4

Gereedschappen

10

Dive

r

vier

p„s kraansagen

4

4.

4

vier

span d„o

4

1.

9

„twaalff

5

12

handd„o

1

5.

taalff

10.

12

timmermans dissels

18

„twaalff

12

steekbijtels.

„twaalff

6

12

vermoarbytels

„twaalff

12

9

2

schaot

_„o

„twaalff

d„o

12

kant

6

5