closeTerug naar inventaris

Transcriptie

3

385.

an Amnroina, onderdato 27:e 9ber: 1742.

vaanden in wesen

don ver ond:r ult„o

ysch.

augs.

uaeert.

p„s anegaars insoort, als;

33—

24

Zegge

9

p„s van 1 dun

12

vier en twintig

12.

48.

26

p„s boorijsers in soort

46

„agt en Veertig

836

354

vijlen intoort, te weeten;

152.—

p„s driekante voor den

24.

„halve ronde) werffbaas

12

200. platte . . . . .

50 drie kante .

50. halve rondes voor de wa„

25 arux

nenCamer

25 ronde

10 messen

1.-.

40 zoet.

4 arm

6 half rond soeq voor de smits

6 platte. .. winkel

38:4„

insoort)

agthondert ses

836. als boven

en dertig

2

6

2

p„s baas bolgen te weten

1. p„s lang voet buijten de pijp, en

breed 0. d„o voor den baas wapen

Caneer

2.„ voor den baas stunt /: groote:

voor den

„baas

2. p„s als boven

twee

smit

- - - -

een

.

6

1.

p„s aanbeeld

2

twee

loodscharen ten h„r benodigt.

2

11.

4

thien

13

58

smelt kroeten van’t kleenste soo

10

van tig„

„lijxge

sij ijsers met jaar tappen, al

i

7

10

bauijk.

1. p„s groote

„voor den baas wapenCamen

6.

mede tot dagelijx gebruijk waar

van 2. van de kleenste soort

en heel zijn van di rat

seven

1

7. p„s als boven

drie

p„s nijntangen voor laastgem: baas

3

4

2

buijgtanden, als:

5

2.„

1 p„s ronde, en

woor den

baarkruijt

1. platte

maken

wee

todage

2. als boven

i7

1.

p„s handschroeven, te weeten

5breijt.

2„

9

1. p„s

4 voor den baas smit

waiken Camen

4.„

negen

9. als even

30.

1 p„s bankschroeven als;

1