closeTerug naar inventaris

Transcriptie

_o

Van Amboina onderdato 27:e 9ber: 17448.

in 12 maanden in wesen

vertierd en anderult„o

Eysch

verconsam=t aags.

Zegge twaalff

p„s Laodlijnen insoort

12

121

6

40

36

bossen huijsing

29

„veertig

26

19

410

marlijnen

„veertig

32

Lordings

13

40

veertig

1951

twaalff

5.00

vaten piek

12.

9.14

twaalff

250:

Parpuijs

12

254

656

20–

theer

„twintig

1000.

0

876.

1089

perserans rood

duijsend

300.

220

414.

krijt

driehandert

196

300.

roeth

111

„drielondert

1150

20

rollen zeijldoek halt„

twintig

730.

216

6.

528

Carldoek

Zes

283

6.

agt

wit bried everdoek

60

8

590

zeijldoek bried bengaels.

72

agt

246

270

No

do swal

-

12

twaalff

119

148

soo als.

grauw of presening doen

6

ses

even

„hondert vijftig

ƒ:150

Hb: Zeilgaren Hollands.

„ugttig

50

230

te bengaal

419

hondert vyftig

d„o haaldens

150

p„r

„tachtig

d

Lijk

14.

50„

11

1—

„5.

Ses

5

Zol mokert slaten

6

7

17

22

40.

theer quasten

„veertig

4

3

12

twaalff

halff uur glasen

2

.

oud swaarttouwen

twee

2

alde Zeijl

twee

27

52.

50

wittquasten

Vyftig

din.

2

4

„Tijen blox van 30. d„o ier

met 3

vier

bossen

vier

pokhauten schijven mete

2

ijsere pikpotten van de groothe

.

gt

twee

soort ten hoogstten berod„

tot dagelijx

tebrijn

2

3

thinne kann: d„n 10. mutsjes

9

voor

twee

den Dispercier

„ijsere methaar moeren

vier

4.

Gereedschappen

Dive

r

se

„vier

p„s kraansagen

1

4.

4

vier

span d„o

4

1

9

„twaalff

5

hand d„o

12

1

5.

„taalff

10

12

timmermans dissels

18.

„twaalff

12

steekbijtels

„twaalff

6

2

vermoorbytels

1

„twaalf

9

1

_„o

2

2-

schaof

d„o

„twaalff

12

kant

5

6