closeTerug naar inventaris

Transcriptie

3

E

1.

385.

amboina, onderdato 27.e 9ber: 1742.

raanden in wesen

den ver ond:s ult„o

Eysch.

aags

reert

p„s anegaars insoort, als;

Zegge

33

24

9

p„s van 1 d„m

12

vier entwintig

120.

48.

26

p„s boorijsers in soort

„agt en Veertig

46

836

354

vijlen insoort, te weeten;

152.—

p„s driekante voor den

24.

12 halve ronde) werffbaas

-- -

200:„ klatte

50 drie kante

50. halve rondesvoor de wa„

nenCamer

25 aruix

25 ronde.

10 messen

40 zoet

4 arm

6 half rond soeq voor de smits

6 platte.... winkel

38:4„

in soort

agthondert ses

836. als boven

en dertig.

2

2

6.

p„s baas bolgen te weten

1. p„s lang voet buijten de

rijp, en

breed 0. d„o voor den baas waper Caneer

2.„ voor den baas stunt /: groote:

voor den

baat.

.

2. p„s als boven

twee

smit

- -

een

6-

p„s aanbeeld . . .

1.

2

twee

. .

loodscharen ten h„ benodigt . . .

11.

2

1

thien

58

smelt kroesen van’t kleenste ƒoo

13

10

van tij

„lijx ge

sij ijsers met jaar tappen, als

18

7

10

bauijk.

1. p:s groote

6. voor den baas wapenCamer

mede tot dagelijx gebruijk waar

van 2. van de kleenste soort

en heel zijn van draat

seven

1

7. p„s als boven

drie

p„s nijntangen voor laastgem: baas

3

4

buijntanten, als:

5

2.„

1 p„s ronde, en

voor den

paarkruijt

1. platte

maken

wte

gdage

2. als boven . - - -

77

p„o handschroeven, te weeten

vreijk

2

9

1. p„s

4 voorden baas smit

wapen Camer

4.„

negen

9. als even

30.

1 p„s bankschroeven als;

2.