closeTerug naar inventaris

Transcriptie

an

Omboina, onderdato 27:e 7ber: 1742.

in 12 aaanden in wesen

vertierd en anderult„o

Eysch

verconsum=t aags:

zegge twaalff

p„s Laodlijnen in soort

12

12

36

40

bossen huijsing

29

„veertig

19

26.

marlijnen

410

veertig

32.

Lordings

13

40 -

veertig

1951

twaalff

5.00

vaten piek

12

ƒ9.14

twaalff

250:

Parpuijs

12

254.

656

20

twintig

theer

lb

1000.

876

1089

persirans ro0d

duijsend

220

300

414

krijt

driehandert

196

300.

roeth

111

„drielandert

1150

20

rollen zeijldoek holt„s

twintig

730.

216

6

Carldoek

528

zes

8

283.

agt

„wit breed everdoek

60

5

590

s

72

Zeijldoek bried bengael

agt

246

270.

N

do swal

12

„twaalff

119

148.

soo als.

grauw of presening doer

ses

6„

even

hondert vijftig

ƒ150

Hb: Zeilgaren Hollands.

SG

„vattig

bengaal

50.

230

419

hondert vyftig

d„o haaldens

150.

p„s

d„o

tachtig

Lijk

14.

80

11

1

5

Ses

5

Zeijlmakers slaten

8

7

17 -

22.

40

„veertig

theer quasten

4

3

twaalff

12

halff uur glasen

2

oud swaarttouwen.

twee

2

alde Zeijl

twee

27

52.

50

. . .

wittquasten

yftig

den 6

2

4

„sijen olox van 30. d„o iver

met 3

ver

bossen

vier

pokhauten schijvenen metsde

„isere pikpotten van de groothe

2

gt

twee

soort ten hoogsten benoo„

tot dagelijx

tebrijk

2

3

thinne kann: d„n 10. mutsjes

voor

9.

twee

den Dispercier

„ijsere methaar moeren

vier

4.

Gereedschappen

Diver

1e

vier

p„s kraansagen

1

4.

4.

vier

span d„o

4

1

3

„twaalff

5

12

handd„o

5

„taalff

10

12

timmermans dissels

„twaalft

18.

12

steekbijtels

„twaalff

6

2

1

vermoorbytels

„twaalff

_„o

29

2

12

schaot

d„o

„twaalff

kant

12

5

6