closeTerug naar inventaris

Transcriptie

E

1

3

2

2

13

10

6

6

11.

58

1ls

4

5

2,

130:

385.

Amioina, onderdato 27.e 7ber: 1742.

vaanden in wesen

dover ond:r ulto

Eysch.

augs

uweert

p„s anegaars insoort, als;

24

Zzegge

33

9

12 p„s van 1 d=m

vier en twintig

12.

48.

p„s boorijsers in soort

26

46

„agt en Veertig

836

354

vijlen insoort, te weeten

152.

p„s driekante voor den

24.

12 halve ronde) werffbaas

200. platte . . . . .

50 drie kante .

50. halve ronde voor de wa„

nen Camer

25 arui

25. ronde

10 messen

1.-.

40 kart.

4 arm

6 half rond soeq voor de smits

6 platte..-. Twinkel

38:4„

insoort

agthondert ses

536. als boven

en dertig.

2

p„s baas bolgen te weten

1. p„s lang voet buijten de

rijp, en

breed 0. d„o voor den baas wapen

Caneer

.„ voor den baas stent /: groote:

voor den

„baas

2. p„s als boven

twee

semit

- - - -

„.

een

1

p„s aanbeeld

twee

loodscharen ten h„ benodigt.

2

4

thien

smelt kroesen van’t kleerste soo

10

van tig„

„lijx de

kij ijsers met jaar tappen, als

7

bruijk.

1. p„s groote

6. voor den baas wapenCamer

mede tot dagelijx gebruijk waar

van 2. van de kleenste soort

en heel zijn van draat

seven

7. p„s als boven

drie

p„s nijntangen voor laastgem: baas

3

buijgtanten, als:

2.„

1 p„s ronde, en

voor den

baarkruijt

1. platte

maken

wte

voagen

2. als boven:.

_„o

p„s handschroeven, te weeten

alijk.

9

1. p„s

4 voor den baas smit

„wapen Camer

4.„

negen

9. als even

1 p„s bankschroeven als;

2