closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Amboina onderdato 27.e 7ber: 17412

in 12. maanden, in wesen

rcsteerd en ander ult„o

Eysch

ags.

verconsum=t

3

30

Zegge

p„s bankschroeven als;

5

p„s voor den bars wapercamen h als even

2

2

Smitt

5 ps als ever

„vijff

1

1

p„s kraan boor voor den dispeniier, mede soo

- - - .

pen

bank speersaken kleene voor den

2

11

baas smith tot dagelijie gebruijk . .

twee

Artillerij Goederen.

.

11

beure vettjes met Copere vande

6

Ses

p„s

2

Copere schit lepels

„vier en twintig

90

24

ten bchaare

„vier en twintig

24.

d„o Raad=priemen

32

4

van dit

twaalff.

13

58

stale schut boven

12

gouvernem:t

„twaalff

8.4

riemen Cardoes papier

129

12

1

lb: Cardoes Garen

4

„agt

76

74

p„s naaldens

100

„eenLondert

16

Coper en ijser hagelvormen

¼

Ses

6

11

4-

10

lb: Sacamoniaq

„tkien

12

„borax, te weeteq:

6. lb: tot saldeers el d=o

6

d„o

„twaalff

1

12. lb: gelik even

a maril tot het schieuren van ’s Compd:s

rd:s

10

voor debaat

ttien

geweiren

(manecaner)

30¼

30

„zijn so voor gem: baas wapen Camer

als de boekbinder tot waarneeming

dertig

harer diensten

20

31

31¼.

„allujijn so tot het suijveren van Calpe„

ter alt ten dienste van de Zeertouwerij - - - twintig

6

„roode wijnsteen tot het tuijveren van ’t salpeter

.

ses

p„r haire sistbladen

1

„twintig

80.

„twintig

„haute handen

20

10

Kooldoek

gd:

20

„twintig

„swavel do

„twintig

29

„twaalff

5

p„r heele kervelten

12

thien

„goute manten

10

29

„twaalf

„weerbarstels)

11

12

PapenCamers goederen

150

611

64

p„s snaphanen in steede van de onbeq:

verkogtene en verlorene volgens

raads besluijt van den 12.en deser

hand: Vyftig.

57

145.