closeTerug naar inventaris

Transcriptie

387.

17112.

Amboina, onderdato 27.' 7ber:

An

de maanden en weten

Zegge

woden ven ant: ul=to

ysch

augt:

jnsemeert

„tweehandert

kattroon tassen ten hoogsten benodigt

200

20

61

„tweehondert

200

seem zeer porte=Epees

„derdig

vrom darag banden

30

vijf en twintig

snaphaan sloten

25

65

4

ten behoev=e

vierhandert

oorijsers

400

135

van het

ses duijsens

schaphaansteenen

6000

4066

2176

quarnisoen

twaalf

hassen spanen tot scheeden

12.

11¾

agt

11

4.

p„s tromvaten

„veertig

_„o vellen

14

15

40

„vijftig

d„o Inaren

50

4

12

viftig

dutt: bossen trom zijnen

50

0—

4

20

viftig

ps Pikstocken Iavoans

50

6

43

„wif en twintig

lb: ijser draat

25

26½

28¼

operdraat als;

34

3 1/8

30. lb: ten hoogsten benodigt

voorden baas tot

4.

dagelijx gebruijk inde paedermolen

„vier en deruig

34. lb: gelijk even

Schilders goedt

Settig

lb: olij smaltt

34 5

60

67

tot het schilderen

tweehandert

van Tlamp„

geelen ooker

200

276.

124¼

gebouwen

eenhandent

bruijn runber

gvaartuijg

100

70 5/12

191

mitsgader

rekentig

spaans groen

60

42

4

Negotie.

twee sandert

Lood wet

200

1244

257

„twintig

kersuljoen

20

5 1/96

6 7/24

„vijft

5

Engels deh

½

„rtiintig

p„s perceelen

Z0.

18

23

„twietig

werff quasten

20

2.6.—

24

drie

amen zijn zaat blij

3

117

222 1/10.

chrijf= Duijgen

„tachtig

riemen groot formaat papier

80

26

toek: 939½

„tachtig

Kleen

Kandieut d„o

3226.

60

1697

drie

blauw Clad van 's Conp:s t

13.

Comptoir

6

44

drie

7

d„o

3

boeken oliphants

d„o

„thiene

Imperiaal

7

10

11

„vierhondert.

bossen schagten

100

252

roodaarde

b: gesnede potlood en

2

3 3/16

3 5/16

twee

aande.

dog meest rood

vyftien.

p„s potlood penn: en kokertjes„

15

23

„veertig

pennemessen

40

3