closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Vetaen

8: 8/35: 84

en in ’t

53/70:

185

3/550.

550.

359.

ƒ 3:

van 143: manquerende bomen als nieuw hadden aangeplant en dus

dat thans derselver summarium in ’t generael ter deser provincie een nom„

„ber van 587742: p=s quaemen uijt te maeken in volgende soorten, als alhier

dier getal

oude boomen van Boomen van

Boomen van

Summari„

voorige aanplan„ Anno 1754:

um.

1755 en 1756:

tingen mitsg=s

nevens soda

van A=o 1728: 1741:

de allin

stede der verstor

1743: 1746: en 1747:

vere augeplant

17u

13480:

86981:

24632:

125093:

Aan ’t Casteel

204919:

38559:

40798:

125562:

Tot Saparoua en Nussalaut

89375:

23174:

35480:

30721:

Hila

„:

2

52271:

Maroeka.

33491: 30926:

116688:

51667:

42328: 3240 6093:

Laricque

De Samen.

337863: 111950 137929 587742:

Alles nae Rapporten en specifique rollen, die desen sub n=o

versellen„

„de sijn, onder onse versekering, dat nae uw hoog Ed: successive recomman„

„datien, nooit manqueren sullen, om met alle attentie, dies Cultuere

door behoorlijke zuijvering en aanqueek zodanig te reguardeeren, als

menselijke devoiren strekken en vorderlijk sijn kunnen tot gewenste

producten.

als ook niet minder daar en tegen dat de Extirpatien op ongepermitteer„

extirpeerde specerij

boomen

„de plaetsen altoos op sijn tijt geschieden, gelijk desen Jaare door de gewoone

Extirpateurs op Hoeamoal, groot Cerams noord cust, en Bouro

een getal van 5630: boomen sijn uijt geroeijd sodanigen in soorten

als de Vrijheijt nemen uw hoog Ed=s kortelijk dus te vertoonen, als,

Nagel Boomen

Note Boomen

vrugt half was Ionge summa

vrugt drae„ half was Ionge

dragend sene

gende. „sene

rium

Door d’Extirpateur

van Hila

38:

131: 3142:

3311:

_=o

Bouro

166:

12:

133:

21.

_=o

Manipa

21.

32: 2100:

2153:

133: 5630

59: 163: 5242: 12: 21:

Te Samen

Nae de dientwegens aan ons ingediende en desen sub n=o mede versellende

Rapporten.

ert:

7

le

of„

e„

van

n

„den

k

n

duire

00

ze

aan„

aere

vol„g

3: se„

't Zolen

regen

kans„

nen,

tie

en