closeTerug naar inventaris

Transcriptie

om

der

rdijn

7 lb

15:

gelegen hebbende ijser, zodaenig door den roest waare aangeslaegen, dat

thans bij transport elders, daar op een grote spillagie te vallen qua„

afschrijving van 1:½: prC=to op„

me op zijn versoek verstaan hebben, denselven 1:½: pr C=tto ten Extra„

't ijser en elf p=l slaeven

ord: afschrijving te permitteren. gelijk ook hebben moeten afboeken

5: p=s slaeven op ’t schip vrouwe Elisabeth, en den Bark Noordwijk

opreise, en mede noch ses p=s andere alhier in ’t quartier

op diverse tijden overleden zijnde, nae rapporten, en verklae„

„ringen die successive dient wegens aan ons ingedient, en ter

resolutie van 1: xber: d'a= p=to 25: maert en 9: desermand g'insereert zijn, terwijl daar en

tegen weder ten faveur is ingenomen een oud ijsere drie ponder

Cijn ijser stuk, een anker 650:

lb: kruijt, en 50: handgranaden

stuk geschut, bij den eerstgetekenden van ’t Eijland Reffing

ingenomen.

herwaards gebracht, nevens mede een in A=o 1756: van ’t schip

Zaamslagh alhier verloren en jongst opgevist swaar aanker,

met noch 650: lb: bukcruijd en 50: p=s gevulde hand granaten,

die A=o p=to door ’t verdrijven van den Bark De Buijs, alhier

van desselfs Equipagie verbleven zijn, welk een en ander hoopen

D

dat uw hoog Ed: approbatie vinden moge

8

Den Hongij, desen Iaare door den Eerst ondergetekende of

volbragte hongij togt

den 15: 8ber: ondernomen en 11: 9ber: rondsom Ceram„

/.zonder andere ongevallen dan enigen rampen aen den

corre Corre van Oma, die herstelt hebben kunnen werden,

doch geheel verlies van den correcorre van Hila waar van ’t

volk geborgen is / volbracht zijnde, zoo vele diverse ont„

„moetingen hebbende uijtgelevert, dat dies omstandige com„

municatie en desen, apparente uw hoog Ed=s mishaegen zoude:

zoo willen wij de vrijheijt nemen ons eerbiedigh te refereren,

aan ’t daar van op de reise gehouden Iournaal, dat desen g’exten

„deert sub n=o

versellende, teffens bij compendicus Extract

ter onser resolutie van 14: Januarij g’insereert is, ten voornae

„men contenue, dat op de comptoiren 'sE: Comp=s zaeken en

harmonie onder de Inlandse hoofden in ’t gemeen wel bevonden en die van

Laricque weder opgekomen zijnde met hunne reeds voorjaerige

versoek der Laricquenesen.

Instantien, tot enigen beloning voor den thans geperfecteerden

weder op bouw van den gansch om vergelegen hebbenden ringmuer

en herstel der gebreken aan den redout, hun derhalven enigh

douceur waere toegezecht,gelijk zulks ook zoo wel ten

menagieusten

12

va

re

6

e

8

s

7

gert

7

2„

4e

of„

t„

„n

e„

Van

en

rden

k

n

duure

00

te

de

aan„

rere

vol„

3: Mu„

't Zol

regen

kans„

men„

tie

nen