closeTerug naar inventaris

Transcriptie

ƒ 95446

6: 8:

op intrest onder Particulieren

6132:

3: 8:

En p=r Restant in Cassa

ƒ 101578: 10:

—.

Somma

Gelijk dat van Boedelmeesteren nae staat rekening van de haere in

’t capitael van boedelmeesterd

ƒ 36395:10: 8:, als

op intrest bij die verse

ƒ

36213: 18:

—:

En in cassa

181: 12: 8:

ƒ

36395„ 10

Somma

8.

En dat van Diaconen, in ƒ 13326: 18:

als,

’t capitael van diaconen ver„

„mendert.

ƒ

12000: —: —:

bij d’E: Comp=s op intrest

1326: 18: —:

en in Cassa

13326: 18: —:

Somma

14446: 6: 8:

dat A=o p=to bedraegende

8: 8:

dus thans

1119:

vermindert is, gelijk nuw al ’t zedert enige Iaeren, successive is ondergeteerd,

weshalven onse gedachten ten praecautie van verder verval hebben de laeten

gaan, ook hebben goed gevonden provioneel van Diaconon eens te vorderen

van diaconen berigt gevordert

bericht, te nanven off onder de bij hun gealimenteert werdende gene

gevonden werden, die aan andere gemeentens /waar eigen kerken zijn:/

te huijs behooren en gevolgelijk derwaarts zouden kunnen werden overge

wesen, en ten anderen off behoudens een christelijk mede lyden, tot subsisten,

„tie der waarlijk arme en gebrekkelijke, zoo wel als een verplichte zorgh„

vuldige administratie, der hun aanbetrouwde almoesen, niet wel iets

in den maandelijksen uijtgaeve gemenageert, dan wel, off den samen wo„

„ning van dese en gegen tot een gemeene huijshouding niet wel met minder

kosten dan thans met alle particuliere uijtgiften, aan elk in ’t bijsonder

gereguleert zoude kunnen werden, waar omtrent / zulks ingekomen

zijnde / ten besten zullen zoeken te disponeren, soo als reeds de recht=

den armen aen de regt banken

banken gerecommandeert hebben, om bij alle condemnatien tot gelt- doe

gerecommandeert

„tens, zoo veel ’t geschieden kan, dese kamer tot soulaas te gedenken,

Omtrent den staat van Kerken en Scholen, hebben wij de Eer

uw hoog Ed=s te bedelen, dat nae ’t doen overbrengen; aen den kerken raad

van

twee pr

male

de rappor:

schaol vis

klagteno

„kindere.

ede