closeTerug naar inventaris

Transcriptie

De Dienaeren die mits tijds Expiratien tot verlossing

verloste dienaren op de vrouwe

Elisabeth

g’insteert en vertrek van hier g’accordeert hebben, bestaen

in de volgende als:

D=o 'S Schip D Vrouwe Elisabeth.

1: opperstuurman

1

Vandrig

adsistent

1:

sergeants

2:

2: Corporaals

soldaeten

9:

quartier meester

1

12: mattroosen

V: Trompetter

1: Samarangs Joeroemoedi en

6: Dito mattrosen.

Behalven noch mede ’t gansche gevolgs van W: den voor„

„overgaende Bantammers

„waards verm: alhier overleden gesewesene Koning

van Bantam die behalven

Den Pangerang Mochamat

_=o

Rading Radje, en den mede

dus alhier getituleerden Souria Dilaga, te samen

met vrouwen, kinderen en 8: lijfeigen bestaen in

een getal van 95: koppen.

overgaenende Dienaren En

P=o ’t Schip Vosmaar

per vosmaer

1:

adsistent

huystimmerman

metselaers

3:

1: geel gierter

laede maeker

1

1: Coper slaeger en

1: groff: Smith

gelijk.

1 ladir