close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7927

Volgnummer

0046

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.05 Ambon

subdirectory-right

7903-7947, 8522 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Ambon. Met bijlagen

Rechten

CCO

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

De Dienaeren die mits tijds Expiratien tot verlossing

verloste dienaren op de vrouwe

Elisabeth

g’insteert en vertrek van hier g’accordeert hebben, bestaen

in de volgende als:

D=o 'S Schip D Vrouwe Elisabeth.

1: opperstuurman

1

Vandrig

adsistent

1:

sergeants

2:

2: Corporaals

soldaeten

9:

quartier meester

1

12: mattroosen

V: Trompetter

1: Samarangs Joeroemoedi en

6: Dito mattrosen.

Behalven noch mede ’t gansche gevolgs van W: den voor„

„overgaende Bantammers

„waards verm: alhier overleden gesewesene Koning

van Bantam die behalven

Den Pangerang Mochamat

_=o

Rading Radje, en den mede

dus alhier getituleerden Souria Dilaga, te samen

met vrouwen, kinderen en 8: lijfeigen bestaen in

een getal van 95: koppen.

overgaenende Dienaren En

P=o ’t Schip Vosmaar

per vosmaer

1:

adsistent

huystimmerman

metselaers

3:

1: geel gierter

laede maeker

1

1: Coper slaeger en

1: groff: Smith

gelijk.

1 ladir