closeTerug naar inventaris

Transcriptie

n

37:

gelijk mede alle voorengem: bij den Justitie gecondemneerdens

en quaedstoker, in de negorie Warinama ten bannissement

tot uw hoog Edelens gevenereerde dispositien

Terwijl voorts de laeding van ’t schip De vrouwe

lading der scheepen

Elisabeth bestaert in

2:

299:

/550: bh: of 164473: lb: garioffel Nagulen

1:

kelder met olitijten N=o 2: waar op besz: olitijten voor

Batavia weegt br: 92: lb: waar in

8:¾: lb: sassafras in 3: flessen

_=o

11: Coelijlavrang 3:

23:¾: Caijoepaetij 7: _=o

43: lb: tesamen

50: p=s swarthontjes met geconfijle moernagulen in voe„

„gen als vooren wegen br: 1811: lb:

en 1834: lb: Netto

1000

lb: Lignum sassefras

1: p=s metale kanon clocqs wijse- van 6: lb: bals gem=t

: a=o 1630: weegt lb: 969:

13: ijzers d=o van diverse kalibers wegen te saemen

lb: 14350:

2: ankers als,

1: p=s van ’t schip Saamslag

1: —=o schakenbosch

1: Pottje met een Plankie vast gemaekt en aldaer op

tesz: naten uijt de bogt van

Haija.

1:

Linne sak met 'sComp=s chiap verseguld en daar op besz

wilde nagulen tot een monster

50: p=s stroo zacken benaijd in goenije, waar op besz:

monster stroo sacken voor Bata„

„via weegt br: 31: lb.

1: dosie besz: naten en nagulen uijt haija, en

Elders langs Ceram.

2:

20

lij

iks

n

1800„

neert

ft„

na„

alle

't of„

nt„

in

be„

Van

van

enden

k

ren,

Ceduire

2oo

tie

Ee

t: aan„

waere

er vol„

't 3: stu

niet Zoa„

wegen

d kans„

komen,

entie

amen