closeTerug naar inventaris

Transcriptie

6

den

ondercoopman.

Wolphert Iohan van Lingen

den

_=o en soldij overdraeger Carel Fredrik Treno

_=o

Iohannes Houtuijn

vaandrig militair

Harman Pietersz: Pijma

Boekhouder

Geerloff Wiltschut.

In

'T Collegie van Weesmeesteren

den coopman en fisael deser Provin„

„tie, mitsgaders Preesident

Iosias Alexander de Villeneuve

p=s lieutenant militair

Otto van Rijswijk, geseten 1: Iaer

ondercoopman

Iohannes Houtuijn 1: _=o

inlands burger Capitain

Johannes Vogel

1: _=o

oud inlands burger Capitain

Isac Enko.

2: Iaeren

In 'T collegie van Commissarissen van Huwelijkse en kleene gerigts zaeken,

den ondercoopman en guarnisoen

boekhouder, mitsgaders President

Iacobus Olivier

nederlands burger Capitain

Iohannes Coning, gezeten 2: Jaeren

boekhouder

Gerrit Constans

_=o 5: _=o

Pattij van Nakoe

Iacob Miskita

—:o 1: Jaer

orangkaij van ahoesing

Domingos Kapitan _=o 1:' _=o

B„

chineese Boedel=

Meesteren

den ondercoopman en winkelier

mitsgaders President

.

Ian Constantijn Cruijpenning

capitain der Chineese natie

Beloikong vicepreeses en permanent lid

inlands burger lieutenant

Domingos Dias

gezeten 3: Jaeren

Chinees

Tansiko

_=o 1: Jaer

officieren der Nederlandse Burgerij

Johannes Coning

Capitain 3 Jaeren geweest

Dirk Harmansz van Rijne

laeutenant 3:

_=o

_=o

vaandrig, overleden

Dirk Vink

officieren der Inlandse Burgerij

Johannes Vogel

capitain 4: Jaeren geweest

Domingos Dias.

_=o

lieutenant 7: _=o

Dirk Samzon

vandrig 7: _=o _=o

waar op dan getreeden zijnde ter benoeming, is verstaan onder de

collegianten de volgende verandering te maeken,

In 'T Collegie van Commissarissen van huwelijkse en kleene gerigts zaeken

In steede van

nominatie

presente nederlands burger

den nederlands burger sergeant

capitain Johannes Coning

Ieremias vogel, off voorsz: Coning

die 2: Jaeren heeft geseten

nog te laeten continueeren

onder

is

24

besoigne over

ordres.