closeTerug naar inventaris

Transcriptie

C

het vat zuur bier ten overstaen 22

van gecommitt=s in zee te laeten werpen

en omtrent den naam der brouwerij in

gevolge ’t requisit den h=r meest=r aan h:k

Ed=s speciaele Communicatie te doen

24

zoo best doenlyk te Emploijeeren.

70

de gebrookene opwinst en verries

af te schrijven.

het gebrokene afteschrijven.

p=s

Tot Batavia geladen

779:

h.

Katjang Olij.

38.¾.

spillagie als vooren

Rest

k: 740:¼:

Zegt hier van geen reeden

te kunnen geven.

Vaeten Bieren in soort

zegt hier van geen reeden

te kunnen geven.

„oose waters persiaans

fless

Zegt deselve dusdanig te

hebben ontfangen

Glaze Ruijten van 7: a 8: d=m p=s

zijn de afgepaekt in de

kassen n=o 4: 65: en 66:

Zegt dese kassen ongeopent

te hebben ontfangen

swart hontjes.

zegt deselve met alle mo

„gelijke voorsigtigheijt te

hebben behandelt.

Porcelarn in Soort

p=r

51:

17: nesten schootels of.

50.

soep borden

150:

platte _=o

50:

spoel kommen.

p=s 301

n

Te samen

Zegt dese ongeteld te heb„

„ven ontfangen, en dusdanig al

„hier te hebben uijtgelevert.

24

17:

Alhier uijtgeleverd

Katjang olij aan 8:

aamen of kannen.

Bieren in soort vaten

daar onder een suur

uijt den brouwerij de

Papegaen.

roose water persiaens sijnde

Hles

men of meer leegen troubel

Glaze Ruijlen van 7: â 8:e d=m

750:

P=r

daer onder 98: aen stuk„

ken:

Swart hontjes. p=s 70

waer onder 6: aanstucken

en gescheurt.

51:

Hesten Schootels . - p=s

200

soepen platte borden„

50.

„poel kommen - -

Teld: . . . p=s 301.

daar van 1: schootels, 20 spoel

en platte= borden, mit sg=s 15:

„poel kommen gebrooken,

verte

/40

22: