close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7927

Volgnummer

0118

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.05 Ambon

subdirectory-right

7903-7947, 8522 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Ambon. Met bijlagen

Rechten

CCO

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

C

het vat zuur bier ten overstaen 22

van gecommitt=s in zee te laeten werpen

en omtrent den naam der brouwerij in

gevolge ’t requisit den h=r meest=r aan h:k

Ed=s speciaele Communicatie te doen

24

zoo best doenlyk te Emploijeeren.

70

de gebrookene opwinst en verries

af te schrijven.

het gebrokene afteschrijven.

p=s

Tot Batavia geladen

779:

h.

Katjang Olij.

38.¾.

spillagie als vooren

Rest

k: 740:¼:

Zegt hier van geen reeden

te kunnen geven.

Vaeten Bieren in soort

zegt hier van geen reeden

te kunnen geven.

„oose waters persiaans

fless

Zegt deselve dusdanig te

hebben ontfangen

Glaze Ruijten van 7: a 8: d=m p=s

zijn de afgepaekt in de

kassen n=o 4: 65: en 66:

Zegt dese kassen ongeopent

te hebben ontfangen

swart hontjes.

zegt deselve met alle mo

„gelijke voorsigtigheijt te

hebben behandelt.

Porcelarn in Soort

p=r

51:

17: nesten schootels of.

50.

soep borden

150:

platte _=o

50:

spoel kommen.

p=s 301

n

Te samen

Zegt dese ongeteld te heb„

„ven ontfangen, en dusdanig al

„hier te hebben uijtgelevert.

24

17:

Alhier uijtgeleverd

Katjang olij aan 8:

aamen of kannen.

Bieren in soort vaten

daar onder een suur

uijt den brouwerij de

Papegaen.

roose water persiaens sijnde

Hles

men of meer leegen troubel

Glaze Ruijlen van 7: â 8:e d=m

750:

P=r

daer onder 98: aen stuk„

ken:

Swart hontjes. p=s 70

waer onder 6: aanstucken

en gescheurt.

51:

Hesten Schootels . - p=s

200

soepen platte borden„

50.

„poel kommen - -

Teld: . . . p=s 301.

daar van 1: schootels, 20 spoel

en platte= borden, mit sg=s 15:

„poel kommen gebrooken,

verte

/40

22: